Polityka Antymobbingowa Bank BPS

2019-04-21

Poniżej prezentujemy przykładowe wybrane ekrany z e-szkolenia:

"Polityka Antymobbingowa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A."