Polityka Antymobbingowa Bank BPS

2020-02-24

Poniżej prezentujemy przykładowe wybrane ekrany z e-szkolenia:

"Polityka Antymobbingowa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A."