Zarząd

2020-03-28

Krzysztof Żakowski - Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej -Wydział Elektryczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego -Wydział Zarządzania,  doktorant Uniwersytetu Białostockiego -Wydział Ekonomiczny.

Ukończył Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa w 2003 r.

Posiada bogate doświadczenie w  projektowaniu,  wdrażaniu oraz zarządzaniu projektami i  procesami biznesowymi.

Współtwórca  Pierwszej Internetowej Platformy Szkoleniowej oraz twórca zintegrowanych metod służących efektywnemu rozwojowi kapitału ludzkiego i kształtowaniu pozycji konkurencyjnej Firm.

Wykładowca - specjalizujący się w realizacji szkoleń Blended - learning  z „ Warunków skutecznego zarządzania" oraz „Metod i technik podejmowania decyzji menedżerskich".